Želite li poboljšati vašu vještinu govora, slušanja, čitanja ili pisanja na njemačkom jeziku?

Trebali biste još malo usavršiti gramatiku kako biste uspješno položili Goethe-ispit ili pravilno pisali?

Želite da održavate sposobnost komunikacije na njemačkom jeziku?

Naši novi trening-kursevi su odgovor na gore postavljena pitanja. Trening-kursevi su osmišljeni kako bi vam pomogli da dodatno poboljšate svoje znanje njemačkog jezika na onim poljima na kojima je to zaista i potrebno. Fokus svakog kursa ja isključivo na jednom ili maksimalno dva segmenta koji su ključni za uspješnu komunikaciju na njemačkom jeziku ili polaganje Goethe-ispita. Uz besplatne konsultacije sa našim profesorima i sertifikovanim Goethe-ispitivačima, vi birate koji kurs ili kurseve ćete pohađati.

Trening – Hören und Lesen

Slušanje i čitanje su dvije vještine komunikacije koje svakodnevno koristimo. Naš kurs „Trening – Hören und Lesen“ će vam omogućiti da ih usavršite uz vježbe koje su fokusirane na slušanje i čitanje tekstova, nakon kojih ćete rješavati konkretne zadatke vezane za ono što ste prethodno slušali ili čitali na njemačkom jeziku. Pored standardnih nastavnih materijala, ovi kursevi podrazumijevaju upotrebu multimedijalnih sadržaja za još uspješnije učenje.

Trening – Sprechen

Ukoliko ste svjesni da dovoljno vladate njemačkim jezikom, ali i dalje imate poteškoće da ga aktivno koristite u govoru, kurs „Trening – Sprechen“ će vam pomoći da prevaziđete taj problem. Tokom ovog kursa ćete biti u prilici da njemački jezik koristite u govoru u brojnim autentičnim situacijama. Naši profesori će vas „trenirati“ da instinktivno i bez poteškoća reagujete tokom govora na njemačkom, baš kao što to činite i na maternjem jeziku.

Trening – Schreiben

Imate li problem da napišete mejl ili drugi oblik teksta na njemačkom jeziku? Mnogo gramatičkih grešaka utiče na razumijevanje onoga što ste napisali? Dugačke, složene rečenice na njemačkom jeziku vam predstavljaju problem? Kreirali smo kurs „Trening – Schreiben“ kako bismo vam pomogli da riješite taj problem. Fokus ovog kursa je na pismenom izražavanju. Uz Trening – Schreiben će vasši tekstovi biti jasno formulisani gramatički tačni u okviru vašeg nivoa učenja.

Trening – Grammatik

Pogrešna primjena gramatičkih pravila često može uticati na otežano razumijevanje onoga što ste izgovorili ili napisalina njemačkom jeziku. Kako bismo vam pomogli da gramatiku koristite pravilno i bez mnogo razmišljanja dok govorite ili pišete, kreirali smo kurs Trening – Grammatik. Posebno osmišljene vježbe za primjenu gramatike u jeziku vam pomažu da sa lakoćom koristite gramatička pravila tamo gdje je to potrebno. Ovaj kurs će vam pomoći da pravilnije govorite i pišete, što poboljšava vašu ukupnu sliku znanja njemačkog jezika.

Osigurajte svoje mjesto u grupi! Prijavite se na kurs!

Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka

Vidovdanska 39, Banja Luka

tel.: 051/961-361

e-mail: banjaluka@glossa.ba