Glossa centar

Centar, u samom nazivu naše organizacije, simbolizuje mrežu poslovnica širom Bosne i Hercegovine kao i različitost djelatnosti i programa koje nudimo i koje Centar sprovodi. Prepoznali smo da isključivo širok spektar različitih usluga, te raznovrstan obrazovni i kulturni program našim klijentima osigurava kompletno rješenje kada je u pitanju učenje njemačkog jezika. Naša filozofija je da jedan Centar za njemački jezik treba da obuhvati sve edukativne, kulturne, zabavne i ostale sadržaje i usluge koje se mogu dovesti u vezu sa njemačkim jezikom.

Stoga naši klijenti profitiraju od niza usluga iz raznih oblasti u kojima njemački jezik nalazi svoju primjenu:

 • STANDARDNI Kursevi njemačkog jezika za odrasle
A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1/1, B1/2
Broj dolazaka sedmično Broj časova po dolasku Period trajanja kursa
2 2 15 sedmica
2 3 10 sedmica
3 2 10 sedmica
3 3 6,5 sedmica
4 2 7,5 sedmica
5 2 6 sedmica
5 4 3 sedmice
B2/1, B2/2, C1/1, C1/2, C2/1, C2/2
Broj dolazaka sedmično Broj časova po dolasku Period trajanja kursa
2 2 18 sedmica
3 2 12 sedmica
 • STANDARDNI Kursevi njemačkog jezika za djecu
NAZIV KURSA NIVO PRIBLIŽAN UZRAST
Kikus A1 4 – 7 godina
Planetino (prva i druga godina učenja) A1/1; A1/2; A1/3; A1/4; A1/5; A1/6; A1/7; A1/8 8, 9, 10 i 11 godina
Beste Freunde A1/1; A1/2; A2/1; A2/2 9 – 15 godina
Planet B1/1; B1/2; B1/3; B1/4 14 – 17 godina
 • Glossa Sommer – ljetna škola njemačkog jezika
 • Vikend nastava
 • Glossa Online – online-nastava – nastava na daljinu
 • Kursevi za zdravstvene radnike
 • Individualna nastava
 • Usluge usmenog i pismenog prevođenja
 • Savjetodavni razgovori pri zapošljavanju ili studiranju u zemljama njemačkog govornog područja
 • Specijalizovani kursevi prema potrebama kompanija
 • Fond stipendija
 • Edukativne ekskurzije
 • Besplatne jezičke radionice
 • Besplatne filmske večeri
 • Besplatan kulturni program
 • Besplatna druženja sa izvornim govornicima (Stammtisch)
 • U Glossa-centrima u Banjoj Luci i Tuzli se sprovode međunarodno priznati Goethe-ispiti u sardnji sa Goethe-Institutom Bosne i Hercegovine
 • “Uvid u formu Goethe ispita” – pripremna nastava za Goethe-ispit