Fond stipendija

Naš cilj je da što većem broju građana omogućimo učenje njemačkog jezika u našim Centrima širom zemlje. U skladu sa ovom filozofijom rada Glossa – centar za njemački jezik na godišnjem nivou formira fond stipendija „Mr Kristina Mirnić“ dostupan svim građanima Bosne i Hercegovine.

Stipendije Glossa – centra za njemački jezik se dodjeljuju u vidu kursa njemačkog jezika za odrasle ili kursa njemačkog jezika za djecu. Konkurs za stipendiju Glossa-centra nije uslovljen kriterijumima poput starosne dobi kandidata, njegovog eventualnog predznanja iz njemačkog jezika ili slično. Na taj način osiguravamo da se praktično svi građani mogu prijaviti na konkurs.

Fond stipendija je imenovan prema Mr Kristini Mirnić, profesoru njemačkog jezika i suosnivaču Glossa – centra za njemački jezik. Više o Mr Kristini Mirnić možete pročitati u rubrici „In Memoriam“.

Za sve dodatne informacije o stipendijama Glossa – centra za njemački jezik nas kontaktirajte putem stipendije@glossa.ba.