Glossa CentarGlossa Akreditacija

Glossa Akreditacija

prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine

Prvi akreditovani centar za njemački jezik u Bosni i Hercegovini

 

Šta znači akreditovani centar za njemački jezik?

Akreditacija je na našim prostorima relativno nov i nepoznat pojam. Odnosi se na postupak kojim odgovarajuća strukovna organizacija ocjenjuje i potvrđuje da li profesionalac ili profesionalna ustanova zadovoljava unaprijed definisane standarde. Za razliku od licenciranja (koje je obavezno i odnosi se na minimalne uslove), akreditacija je dobrovoljna i odnosi se na ispunjavanje visokih standarda struke koji se ne traže zakonom, već ih postavljaju institucije sa ciljem stimulisanja kontinuiranog stručnog usavršavanja i poboljšanja kvaliteta pružanja profesionalnih usluga.

Akreditacija u različitim profesionalnim oblastima u svijetu sve više dobija na značaju i sve veći broj zemalja se odlučuje za ovaj pristup unaprijeđivanja kvaliteta pružanja različitih profesionalnih usluga.
Dva su opšta cilja bilo koje akreditacije. Prvi cilj je da se korisnicima osigura visok kvalitet profesionalnih usluga. Drugi cilj je stimulisanje profesionalaca, da se kontinuirano razvijaju i unaprijeđuju radi dostizanja najviših stručnih standarda profesionalne kompetentnosti.

U našem slučaju Goethe–Institut Bosne i Hercegovine davanjem akreditacije Glossa – centru za njemački jezik Banja Luka garantuje visok kvalitet kurseva njemačkog jezika kao i kvalitetan nastavni kadar. Poslovanje Glossa-centra Banja Luka odgovara zahtijevnim standardima Geothe–Instituta. Saradnja Goethe–Instuta i našeg Centra podrazumijeva i stručno usavršavanje predavača, savjetovanje iz oblasti metodike, didaktike i menadžmenta. Zato Goethe–Institut Bosne i Hercegovine redovno kontroliše kvalitet nastave i poslovanja u Glossa–centru Banja Luka.

Prolaznost od 98,3% naših polaznika na svjetski priznatom Goethe-ispitu je rezultat efikasne i uspješne saradnje između Goethe–Instituta Bosne i Hercegovine i Glossa-centra Banja Luka!

Postanite i Vi dio uspješnog učenja njemačkog jezika uz Glossa – centar za njemački jezik.