O nama

Glossa – centar za njemački jezik je, pored Goethe-Instituta, prvi specijalizovani centar za učenje njemačkog jezika u Bosni i Hercegovini. Specijalizovan za izvođenje nastave isključivo njemačkog jezika omogućava nam da se koncentrišemo na ono što je važno za Vas – povoljno, efikasno i lako učenje njemačkog jezika. Glossa-centar je jedinstveno mjesto za učenje njemačkog jezika jer uz visoke standarde kvaliteta, polaznicima omogućava da osim jezika i pisma upoznaju kulturu i običaje naroda koji govore njemački jezik.

Glossa-centar počinje sa radom 2011. godine sa ciljem da kreira okruženje koje će omogućiti da bavljenje jezikom postane dio svakodnevne kulture te zadovolji potrebe svih polaznika i saradnika. Naša težnja je dodatno usmjerena jačanju kolektivne svijesti o značaju stranih jezika, a posebno njemačkog jezika, na našim prostorima, kao i značaju poznavanja bogate njemačke kulture.

Temelj našeg kvaliteta predstavljaju vrhunski profesori, diplomirani germanisti (profesori njemačkog jezika i književnosti) koji su svoje znanje njemačkog jezika i poznavanje njemačke kulture dodatno usavršavali, kao i akademski pristup, odgovornost, dodatne aktivnosti poput kulturnog programa, iskustvo, rezultati i uspjeh.

Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka je akreditovan od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine. U okviru ove akreditacije Centar organizuje i sprovodi Goethe-ispite u sradnji sa Goethe –Institutom Bosne i Hercegovine. Pored toga se ispiti na navedenim nivoima održavaju u Glossa-centru u Tuzli. Glossa-centar Banja Luka je u oktobru 2013. godine akreditovan od strane Goethe-Instituta i time je postao prvi akreditovani centar za njemački jezik u Bosni i Hercegovini od strane Goethe-Instituta.

Svi profesori Glossa-centra su uključeni u program stručnog usavršavanja, između ostaloga i onaj koji realizuje Goethe-Institut Bosne i Hercegovine.

Svoj renome stekli smo po stručnom, predanom i savjesnom radu, što najbolje pokazuju veliki broj zadovoljnih polaznika koji posjećuju naše kurseve kao i rezultati naših polaznika koji su sa najvećim uspehom položili ispite Goethe-Instituta i stekli međunarodno priznate sertifikate. Izuzetna prolaznost od čak 98,3% dovoljno govori.

Anketiranje polaznika, stroge kontrole kvaliteta izvođenja nastave kao i edukativni seminari za nastavnike omogućavaju nam da zadržimo kvalitet nastave naših predavača na najvišem nivou. Činjenica da u toku semestra kroz Glossa-centar u Banjoj Luci zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama prođe veliki broj polaznika, odličan je pokazatelj povjerenja naših polaznika koji su zadovoljni kvalitetom nastave, uslugom i našim kulturnim radom.

Sa entuzijazmom smo opremili naše učionice u kojima se organizuju časovi njemačkog jezika za grupe od maksimalno 12 polaznika. Individualni pristup svakom polazniku je jedan od osnovnih nastavnih principa. Mi prepoznajemo potrebe naših polaznika i reagujemo senzibilno i fleksibilno na njihove probleme. Naši učenici su naši partneri koje želimo da pridobijemo a uzajamno povjerenje želimo da njegujemo.

Kursevi u Glossa – centru za njemački jezik su oblikovani prema preporukama Savjeta Evrope.

Nivoi kurseva od A1 do C2 odgovaraju nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Stoga su, radi efikasnijeg učenja, nivoi kurseva u Glossa-centru podijeljeni na podnivoe.

Pored kurseva njemačkog jezika za sve uzraste, Glossa-centar nudi i usluge prevođenja, savjetodavne razgovore za buduće studente i radnike u zemljama njemačkog govornog područja, nastavu na daljinu (internet-nastava) te širok kulturni i zabavni program tokom cijele godine.
Glossa-centar organizuje kurseve njemačkog jezika u Banjoj Luci, Doboju, Tuzli, Prijedoru, Brčkom, Prnjavoru, Laktašima, Tesliću, Derventi, Zvorniku i Gradišci.

Kao jedina specijalizovana škola jezika, Glossa-centar je osnovan 2011. godine sa željom da Vam pružimo mjesto u kojem ćete se osjećati prijatno i u kojem ćete moći da učite i zaista lako i brzo naučite njemački jezik. Rezultati koje smo dostigli proteklih godina daju nam za pravo da kažemo da smo zacrtane ciljeve uspješno ostvarili.

Na žalost, Mr Kristina Mirnić, suosnivač našeg Centra, zbog prerane i iznenadne smrti nije u mogućnosti da sa nama podijeli radost zbog uspjeha. Njena vizija je bila da i pored studenata na Fililoškom fakultetu (gdje je bila zaposlena kao viši asistent), sa kojima je intenzivno i uspješno sarađivala, svoju saradnju, stručnost i iskustvo ponudi i ostalim građanima. Slijedeći njene zamisli, ne sumnjamo da će naš Centar ostvariti rezultate kojima je Kristina od samih početaka rada našeg Centra tako svesrdno i predano težila. Fond stipendija Glossa – centra za njemački jezik danas nosi naziv “Kristina Mirnić”.

Više o Kristini Mirnić i njenom radu i doprinosu možete pročitati ovdje.