Kursevi za zdravstvene radnike u Glossa centru Banjaluka

Zdravstveni ste radnik i željeli biste se bolje upoznati sa medicinskom terminologijom na njemačkom jeziku? Onda ste u Glossa-centru na pravom mjestu.

Ukoliko imate želju da naučite njemački jezik i pri tome svoje znanje potvrdite sa međunarodno priznatim Goethe-sertifikatom, u Glossa – centar za njemački jezik možete ostvariti svoje ciljeve. Uz fleksibilne modele učenja, kroz kurseve njemačkog jezika na svim nivoima, polaznici mogu efikasno i brzo naučiti njemački jezik.

S ciljem da naše kurseve dodatno prilagodimo posebnim grupama polaznika, organizujemo i specijalizovane kurseve njemačkog jezika. Takav jedan kurs smo pripremili za zdravstvene radnike.

Koji je cilj kursa njemačkog jezika za zdravstvene radnike?

Pored toga što će omogućiti zdravstvenim radnicima da se upoznaju sa stručnom medicinskom terminologijom, kurs njemačkog jezika za medicinare će polaznike pripremiti za stručnu komunikaciju na njemačkom jeziku, ne samo sa pacijentom, već i sa kolegama u radnom okruženju. Na taj način će polaznik (zdravstveni radnik) vladati opštim znanjem njemačkog jezika, kao i jezičkim znanjima neophodnim za profesionalan i odgovoran rad.

Kako je organizovan kurs njemačkog jezika za zdravstvene radnike?

Ovaj kurs se sastoji od ukupno 30 nastavnih jedinica i organizovan je kao radionica u okviru koje polaznik aktivno uči te učestvuje u simulacijama realnih situacija. Nastavni materijali su besplatni za sve polaznike, dok poseban udžbenik za ovaj kurs nije potreban.

Kako bismo polaznicima pružili što veću fleksibilnost, kurs njemačkog jezika za medicinare smo organizovali na dva načina.

Prva varijanta podrazumijeva da polaznik kurs pohađa tri puta sedmično po dva časa (2 x 45 min). Posjećujući kurs na ovaj način, polaznik u obzir uzima ukupno 15 dolazaka, nakon čega je završio cijeli kurs za medicinare. U varijanti tri puta sedmično nastava će se održavati ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18:45 do 20:15.

Druga mogućnost jeste da polaznik kurs posjećuje subotom po tri časa (3 x 45 min) uz jednu pauzu. Ovaj oblik učenja je posebno pogodan za sve polaznike koji već pohađaju opšti kurs njemačkog jezika. Na taj način im se kurs za zdravstvene radnike nudi kao dopuna na postojeći, opšti kurs. Pohađajući kurs na ovaj način, polaznik na nastavu dolazi subotom od 12:30 do 14:45.

Ko može pohađati kurs za zdravstvene radnike?

Svi kandidati koji imaju znanje njemačkog jezika A2/2 ili već pohađaju kurs A2/2 ili viši stepen mogu posjećivati kurs njemačkog jezika za zdravstvene radnike. Vodeći se našom filozofijom postojećih kurseva, individualizacijom nastave smo omogućili polaznicima različitih nivoa znanja da prate jedan, za njihovu struku prilagođen kurs. Individualizacija nastave podrazumijeva da se svi ciljevi, zadaci, sadržaji u nastavi, metode i sredstva usklade sa mogućnostima svakog pojedinačnog polaznika. Na ovaj način smo naše kurseve za zdravstvene radnike prilagodili svim zainteresovanim polaznicima koji ispunjavaju navedene uslove.

Opširnije informacije o samom kursu zainteresovani mogu dobiti putem telefona 051/961-361, putem mejla na medicinari@glossa.ba ili direktno u prostorijama Glossa – centra za njemački u Banjaluci u ulici Vidovdanska 39.