Standardni kursevi u Glossa Centru

Tip kursa

Koliko časova (nastavnih jedinica)? Koliko puta sedmično, koliko dugo traje kurs? Ponuđeni  kursevi
Ekstenzivni kurs I 60 časova, 30  dolazaka, dva časa od 45 minuta po dolasku 2 puta sedmično, kurs traje 15 sedmica A1/1, A1/2,A2/1, A2/2,B1/1, B1/2
40 časova, 20 dolazaka, 2 časa po dolasku 2 puta sedmično, traje 10 sedmica B1+
72 časa, 36 dolazaka, 2 časa po dolasku 2 puta sedmično, traje 18 sedmica B2/1, B2/2C1/1, C1/2
Ekstenzivni kurs II 60 časova, 30  dolazaka, 2 časa po dolasku od 45 minuta 3 puta sedmično, kurs traje 10 sedmica A1/1 ,A1/2,A2/1, A2/2,B1/1, B1/2,
40  časova, 20 dolazaka, 2 časa po dolasku od 45 minuta 3 puta sedmično, kurs traje 7 sedmica B1+
72 časa, 36 dolazaka, 2 časa po dolasku od 45 minuta 3 puta sedmično, kurs traje 12 sedmica B2/1, B2/2C1/1, C1/2
Intenzivni kurs 60 časova,  oko 30  dolazaka, 2 časa po dolasku od 45 minuta  4 do 5 puta  sedmično, kurs traje  3-4 sedmice A1-1, A1-2,A2/1, A2/2
Ekstra-intenzivni kurs 60 časova, oko 12 dolazaka,  4 časa po dolasku od 45 minuta dnevno 5 puta sedmično, kurs traje 2-3 sedmice. Cijeli A1 nivo (A1/1 i A1/2) se prelazi za mjesec i po A1/1, A1-2
Kursevi za djecu Svaki nivo ima 72 časa od 45 minuta, a podnivoi 36 časova 2 puta sedmično ili subotom blok nastava A1, A2, B1
Specijalni kursevi (kursevi prema potrebama pravnih lica) Zavisi od organizacije kursa, kurs je prilagođen Vašim potrebama. A1/1, A1/2,A2/1, A2/2,B1/1, B1/2, B1+B2/1, B2/2C1/1, C1/2
Individualna nastava 2 časa po 45 minuta Prema dogovoru
Kursevi za zdravstvene radnike 60 časova, intenzitet kursa po dogovoru sa grupom Zavisno od dogovora sa grupom A1/1, A1/2,A2/1, A2/2,B1/1, B1/2, B1+B2/1, B2/2C1/1, C1/2
Pripremni kursevi za ispite 10 časova Subota i nedjelja po 5 časova A1, A2, B1, B2, C1, C2,
Kursevi za preduzeća 60 časova, intenzitet po dogovoru sa grupom Po dogovoru A1/1 ,A1/2,A2/1, A2/2,B1/1, B1/2, B1+B2/1, B2/2C1/1, C1/2

NJ = nastavna jedinica (jedna nastavna jedinica traje 45 minuta)

Napomena 1:  Kurs B1+ nije obavezan za sve polaznike, već samo za one koji ne posjeduju nivo znanja koje je potrebno da bi se pratio zahtjevni B2/1 nivo.

Napomena 2:  Standardni B2/1 i viši kursevi sadrže 72 nastavne jedinice.

 

Broj časova na kursevima (podnivoima) u Glossa – centru za njemački jezik minimalno iznosi 60 časova po 45 minuta, a za kompletan nivo 120 časova po 45 minuta. Nastava je prilagođena Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike koji zahtijeva kao preduslov za polaganje zvaničnih ispita jezika najmanje 120 odslušanih časova po 45 minuta određenog nivoa, što je jednako 90 radnih sati!

http://www.goethe.de/ins/ph/map/lrn/deu/sd1/sfaq/deindex.htm