Kursevi za preduzeća

Glossa-centar

Poslovanje jednog preduzeća često sa sobom nosi izazove na polju komunikacije, koji su nerijetko povezani sa znanjem stranog jezika zaposlenih u jednoj firmi

Njemački jezik važi za jedan od strateški najvažnijih stranih jezika u poslovnom svijetu. Njegova upotreba je već odavno prešla granice njemačkog govornog područja i sve više kompanija se odlučuje da svojim zaposlenim omogući učenje njemačkog jezika.

 

Zašto je njemački jezik značajan za preduzeća i njihove zaposlene?

 

1.       Njemački jezik je jezik je jedan od najznačajnijih stranih jezika u poslovnom svijetu 21. vijeka;

2.       Zemlje njemačkog govornog područja se ubrajaju u najznačajnije ekonomije i privrede Evrope i svijeta;

3.       Privredna veza između naše i zemalja njemačkog govornog područja je sve veća i značajnija;

4.       Zaposleni znanjem njemačkog jezika mogu da unaprijede poziciju preduzeća na inostranom tržištu;

5.       Komunikacija sa privrednim subjektima iz njemačkog govornog područja postaje moguća bez posredstva prevodioca (od određenog nivoa jezičkog znanja);

6.       Otvaraju se mogućnosti istraživanja novog potencijalnog tržišta;

7.       Zaposlenima se omogućava stručno usavršavanje u jednoj od zemalja njemačkog govornog područja;

8.       Saradnja na projektima sa privrednim subjektima iz zemalja njemačkog govornog područja je efikasnija i lakša;

9.       Poznavanje stranih jezika, među kojima se ističe njemački, je jedna od primarnih kompetencija zaposlenih jednog preduzeća;

10.  Učenjem stranog jezika se podstiče kreativnost i produktivnost zaposlenih u preduzeću.

 

Kursevi njemačkog jezika za preduzeća – korporativni kursev

Glossa – centar za njemački jezik organizuje kurseve njemačkog jezika za preduzeća na svim nivoima učenja. Kursevi su prilagođeni potrebama poslovanja pravnih lica, te stoga imaju prilagodiv sadržaj i intenzitet pohađanja nastave.

Za dodatne informacije o kursevima za preduzeća kontaktirajte nas putem info@glossa.ba ili +387 51 961 361.