Individualna nastava

Ukoliko niste u prilici da nastavu njemačkog jezika pohađate u okviru redovnog kursa zbog dnevnih obaveza koje vam to ne dozvoljavaju, rješenje za učenje možete potražiti u individualnoj nastavi.

Ovaj oblik učenja podrazumijeva rad jednog profesora i jednog polaznika u terminima koje polaznik prethodno dogovori sa svojim profesorom. Pored termina, polaznik sa profesorom određuje i intenzitet pohađanja nastave. Na taj način individualna nastava omogućava dodatnu fleksibilnost na osnovu koje polaznici lakše mogu planirati svoje učenje njemačkog jezika.

Svi individualni časovi se održavaju u prostorijama Glossa-centra, uz upotrebu učionica i nastavnog okruženja koje se koristi i za standardne kurseve njemačkog jezika.

Nastavni sadržaj se definiše nakon prvog sastanka i dogovora polaznika i nastavnika. Pri tome se u obzir uzimaju ciljevi koje polaznik želi postići, te se preporučuje najefikasniji model učenja.

Skype individualna nastava njemačkog jezik

Individualna nastava njemačkog jezika se odvija u učionicama Glossa-centra, ali prema potrebi i tehničkim mogućnostima polaznika časovi se mogu organizovati i na daljinu – putem programa Skype. Na taj način polaznik može da pohađa nastavu od kuće ili na bilo kojem drugom mjestu na kojem raspolaže sa računarom i internet-vezom. Našim polaznicima je omogućeno i kombinovano pohađanje individualne nastave, tako što će se jedan dio časova pohađati u učionici, a drugi dio putem Skype-a. Takođe preporučujemo i naš Glossa Online kurs njemačkog jezika, koji nude fleksibilnost vrlo sličnu onoj kod individualne nastave

Za više informacija o konceptu i mogućnostima individualne nastave kontaktirajte svoj najbliži Glossa – centar za njemački jezik.

Individualna nastava u Glossa-centru