Glossa CentarGlossa Akreditacija

Glossa Akreditacija

prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine

Vikend-pripremna nastava za ispit. Uvid u formu Goethe ispita.

Do međunarodno priznatog Goethe-sertifikata možete doći tako što pristupite provjeri znanja u okviru Goethe-ispita, koje Glossa – centar za njemački jezik organizuje u Banjoj Luci i Tuzli u saradnji sa Goethe-Institutom.

Kako bi što većem broju kandidata koji izlaze na ovaj ispit bila omogućena kvalitetna priprema, Glossa – centar za njemački jezik organizuje poseban oblik pripreme za ovaj vid testiranja. Pripremna nastava za Goethe-ispite je jedan od najefikasnijih načina pripreme za kandidate na svim nivoima jezičkog znanja, od A1 do C2. Ova nastava ne samo da obuhvata brojne vježbe koje imaju za cilj da dodatno spreme kandidata za svaki segment ispita (ukupno ih je četri), nego obuhvata i simulaciju cjelokupnog ispita.

Svim kandidatima koji nisu bili u mogućnosti da pohađaju kurseve njemačkog jezika prema standardima Goethe-Instituta, pripremna nastava je dodatna mogućnost za usmjere svoja postojeća znanja sticanju međunarodno priznatog Goethe-sertifikata.

Profesori njemačkog jezika, posebno obučeni za sprovođenje pripremne nastave, prate rezultate kandidata tokom svake vježbe, te ga shodno tome savjetuju na koji način može poboljšati rezultat u određenom dijelu ispita i na šta treba posebno obratiti pažnju.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Glossa-centra. Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla info@glossa.ba.