Glossa CentarGlossa Akreditacija

Glossa Akreditacija

prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine

Goethe ispit za djecu

Glossa-centar uspješno podučava i priprema djecu i mlade za polaganje Goethe-ispita:

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Listu svih Goethe-ispita, kao i termine polaganja možete provjeriti i na zvaničnoj stranici Goethe-Instituta.

Koje su to prednosti učenja njemačkog jezika u predškolškom dobu?

Preporučuje se da djeca sa učenjem stranog jezika krenu u predškolskom periodu. U tom uzrastu nemaju strah od greške, sklona su imitiranju i podražavanju, učenju jezika prilaze kroz igru, bez opterećenja. Osim toga, zahvaljujući obilju igara i igrolikih aktivnosti, u čijoj osnovi leži ponavljanje određenih fraza, djeca lako usvajaju čitave rečenice i konstrukcije. Sam sadržaj igara, priča, bajki, tradicionalnih songova i rima, je shodno svojoj bajkolikoj prirodi izuzetno bogat, tako da se izobilje vokabulara sa kojim se djeca sreću u predškolstvu, na kasnijim nivoima učenja jezika rijetko javlja. Struktura i ritam dečijih igara koja je zasnovana na repeticiji je dobar osnov za dril, koji je u učenju jezika neophodan, ali učenicima na starijim nivoima teško pada, za razliku od predškolskog doba, gde je zapakovan u igroliku aktivnost, i ritmično ili melodijski uobličen u čantove i songove.

Prednost učenja jezika u ranom dobu najbolje se vidi na kasnijim, mlađeškolskim nivoima učenja jezika  kada djeca koja su od ranih godina kontinuirano učila jezik, najčešće preskoče neki od mlađeškolskih nivoa.

Takođe je veoma važno na koji način se jezik u tom periodu uči, odnosno da profesori koji se bave nastavom sa malom djecom prođu posebnu metodičku obuku.

Saradnja Goethe–Instituta i našeg Centra podrazumijeva stručno usavršavanje predavača i savjetovanje iz oblasti metodike, tako da možete biti sigurni da ste dolaskom u naš Centar Vašu djecu predali u ruke ozbiljnih i kvalifikovanih stručnjaka.