Glossa CentarGlossa Akreditacija

Glossa Akreditacija

prvi akreditovani centar od strane Goethe-Instituta Bosne i Hercegovine

Goethe ispit

“Goethe-Zertifikat Deutsch” je međunarodno priznat dokument kojim se potvrđuje nivo znanja i vladanja njemačkim jezikom. Dokument se akredituje i dodjeljuje od strane Goethe-Instituta, a u ime Ministarstva obrazovanja i naučnog istraživanja Savezne Republike Njemačke.

Posjedovanje ovog sertifikata olakšava profesionalno ili akademsko usavršavanje na govornim područjima njemačkog jezika i preduslov je za upis na većinu njemačkih univerziteta bilo na osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije, te sticanje radne dozvole u jednoj od zemalja njemačkog govornog područja.

Goethe-ispiti imaju visok globalni ugled, a sami sertifikati se od strane poslodavaca i obrazovnih institucija u mnogim zemljama posmatraju kao dokaz kvalifikacije.

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.

Pregled ispita, cijene i termine održavanja možete provjeriti u rubrici Goethe ispit, Termini.

NIVOI GOETHE-SERTIFIKATA

U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa novousvojenom skalom Zajedničkog evropskog jezičkog okvira, koja podrazumijeva šest nivoa znanja, moguće je steći sljedeće Goethe-sertifikate:

Goethe-Zertifikat A1 predstavlja sasvim jednostavno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita vi možete:

U svakodnevnim situacijama da razumijete jednostavna pitanja, uputstva i saopštenja, kao i javna saopštenja, poruke na telefonskoj sekretarici i kratke razgovore;

 • da shvatite važne informacije iz kratkih pisanih saopštenja, javnih natpisa sa uputstvima i malih oglasa;
 • da kažete i razumijete brojeve, količine, vrijeme i cijene;
 • da ispunite formulare u vezi sa jednostavnim i ličnim podacima;
 • da napišete jednostavna lična saopštenja;
 • da se predstavite i odgovorite na jednostavna pitanja koja se odnose na Vas;
 • da formulišete uobičajena pitanja i molbe koje se koriste u svakodnevnom životu i da reagujete na njih.

Goethe-Zertifikat A2 predstavlja elementarno poznavanje nemačkog jezika. Ispit odgovara drugom stepenu (A2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Nakon položenog ispita Vi možete:

 • u svakodnevnim razgovorima da razumijete najvažnije informacije kao i kratka saopštenja na radiju ili saopštenja na telefonu,
 • da shvatite najvažnije informacije iz kratkih novinskih članaka, iz oglasa koji se odnose na svakodnevni život i sa javnih tabli sa uputstvima,
 • da ispunite uobičajene formulare u radnjama, u bankama ili raznim službama,
 • da napišete saopštenje koje se odnosi na Vaše neposredno životno okruženje,
 • da se predstavite u razgovoru i da razmijenite mišljenja o sopstvenoj životnoj situaciji,
 • da u razgovorima postavljate pitanja o svakodnevnim temama i da odgovarate na njih,
 • da u svakodnevnim razgovorima nešto dogovorite i ugovorite.

Goethe-Zertifikat B1 potvrđuje samostalnu upotrebu njemačkog jezika i odgovara trećem nivou (B1) na skali od šest nivoa Zajedničkog evropskog referentnog sistema za jezike.
Nakon položenog ispita Vi možete:

 • razumijeti glavnu informaciju kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima iz posla, škole, slobodnog vremena itd.;
 • se snaći u većini situacija s kojima se možete susresti na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja;
 • jednostavno i povezano da se izražavate o poznatim temama i na područjima koja Vas lično interesuju;
 • izvještavati o iskustvima i dešavanjima, opisivati svoje snove, nade i ciljeve, te davati kratka obrazloženja i pojašnjenja.

Goethe-Zertifikat B2 predstavlja poznavanje jezika na naprednom nivou. Ispit odgovara četvrtom stepenu (B2) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
Nakon položenog ispita Vi možete:

 • da pratite glavne sadržaje konkretnih i apstraktnih tema i usvajate za Vas važne informacije (na primjer u radio emisijama);
 • da razumijete široku paletu tekstova, kako kratke tekstove (kao oglase), tako i duže složene stručne tekstove, komentare i izvještaje;
 • da se pismeno jasno i strukturno izjasnite o složenim stvarima ali i da korigujete tekstove drugih;
 • da jasno dajete strukturne usmene prikaze u vezi sa opštim temama i temama iz oblasti koje Vas lično interesuju;
 • da aktivno učestvujete u diskusijama vezano za teme koje su Vama poznate, da pri tome zauzmete stav i izložite Vaš stav.

Goethe-Zertifikat C1 predstavlja izuzetno napredan nivo poznavanja njemačkog jezika. On odgovara petom stepenu (C1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
Nakon položenog ispita Vi možete:

 • da bez većeg napora razumijete duže radijske emisije i predavanja;
 • da razumijete širi izbor tekstova za čitanje, što podrazumjeva duže, složenije stručne tekstove, komentare i izvještaje;
 • da se u sastavima o kompleksnim stvarima jasno i strukturno izrazite i pri tom odaberete izraz koji je primjeren za čitaoca;
 • da se usmeno spontano i tečno izražavate, da iznesete svoj stav, da precizno formulišete misli i mišljenje i da detaljno prikažete sopstvene priloge.

Goethe-Zertifikat C2 predstavlja veoma napredan nivo znanja jezika i dokumentuje šesti i najviši stepen – C2 – na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
Nakon položenog ispita Vi možete:

 • da bez problema razumijete sve što pročitate i čujete na njemačkom;
 • da rezimirate informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pri tom ponudite kompleksna obrazloženja i objašnjenja;
 • da se spontano, tečno i precizno izražavate te i da pri kompleksnim temama koristite istančane formulacije sa nijansama u značenju.

Kako bi se kandidat pripremio za Goethe-ispit određenog nivoa neophodno je da posjeduje nivo jezičke kompetencije koji taj nivo podrazumijeva, npr. za polaganje ispita za sticanje sertifikata za nivo znanja A1 potrebno je prethodno steći znanje nivoa A1.

Glossa-centar za njemački jezik organizuje pripremne kurseve za polaganje Goethe-ispita za svih šest nivoa (uključujući i podnivoe), pridržavajući se u potpunosti programa pripreme koji taj ispit podrazumijeva.

Kandidati prilikom prijavljivanja polažu ulazni test čiji rezultat pokazaje nivo znanja koje oni posjeduju i prema tome se raspoređuju u grupe koje se pripremaju za polaganje Goethe-ispita određenog nivoa. Paralelno se kod polaznika razvijaju sve četiri jezičke kompetencije (čitanje, pisanje, razumijevanje i izražavanje) kako bi se polaznici osposobili za sve dijelove Goethe-ispita.

Zahvaljujući izuzetnim rezultatima koje je naš Centar postigao u podučavanju njemačkog jezika, postali smo prvi akreditovani centar za njemački jezik u jugoistočnoj Evropi od strane Goethe–Instituta!

Hiljade polaznika su na lak i efikasan način naučili njemački jezik. Pridružite im se i Vi i uradite pravu stvar za svoju profesionalnu ili akademsku karijeru!

Više informacija o Goethe-ispitima u Glossa-centru možete dobiti putem mejla ispit@glossa.ba.