Glossa Prevodilaštvo - usluge prevođenja

Glossa Prevodilaštvo

usluge prevođenja

Glossa Prevodilaštvo – usluge prevođenja

Glossa – centar za njemački jezik pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja:

 • prevođenje i ovjera lične dokumentacije
 • prevođenje i ovjera pravne dokumentacije
 • prevođenje i ovjera dokumentacije poslovnih subjekata
 • prevođenje i ovjera medicinske dokumentacije
 • prevođenje i ovjera ugovora i sporazuma
 • prevođenje i ovjera tehničke dokumentacije
 • prevođenje beletristike, časopisa i ostalih pisanih materijala
 • prevođenje stručnih i tehničkih tekstova
 • prevođenje i tumačenje tendera i ponuda
 • prevođenje pravne i poslovne korespondencije
 • prevođenje internet stranica
 • konsekutivno i simultano prevođenje na konferencijama, seminarima, naučnim skupovima, kod notara itd.

Prevode u našem Centru vrše naučni i stručni prevodioci za njemački jezik, sudski tumači i profesori sa iskustvom u prevođenju.

Vaše materijale možete dostaviti putem elektronske pošte, poštanskog saobraćaja ili ih možete lično donijeti na prevod u prostorije Glossa – centra za njemački jezik.

Prevedene materijale dostavljamo u obliku koji zahtijeva klijent, poštujući dogovorene termine.

Za simultano prevođenje potrebno je dostaviti materijale najkasnije 5 dana pred angažman, kako bi prevodilac imao dovoljno vremena da se pripremi i obezbijedi kvalitetan prevod.

Za više informacija obratite se putem telefona, elektronoske pošte ili nas lično posjetite u prostorijama Glossa – centra za njemački jezik.

 

Naravno, garantujemo Vam strogu povjerljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje!

Za više informacija kontaktirajte našu prevodilačku službu Glossa Translate:

tel: +387(0)51961361

e-mail: prevod@glossa.ba

web: www.glossatranslate.com